top of page

Zamówienia

17.02.2020 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU W ZAKRESIE REALIZACJI ZAJĘĆ Z SI

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na stanowisko terapeuty zajęć Integracji Sensorycznej na potrzeby żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym w ramach projektu Żłobek na start realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020  zatrudnione została Pani Monika Królikowska.

 Kandydatka spełniała wszystkie wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska

31.01.2020 WYNIK PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z                                     HIPOTERAPII ORAZ DOGOTERAPII W ŻŁOBKU JADWINIA

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w zakresie realizacji zajęć z dogoterapii oraz hipoterapii w Żłobku Jadwinia dla dzieci w ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wyłoniono Wykonawcę, Stajnię Tosca z siedzibą w Jarzębiej Łące.

 

Wykonawca spełnia wszystkie potrzebne kryteria.

20.01.2020 ROZEZNANIE RYNKU II DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO TERAPEUTY ZAJĘĆ INTEGRACJI                                           SENSORYCZNEJ W ŻŁOBKU JADWINIA

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie naboru na stanowisko terapeuty Integracji Sensorycznej w żłobku.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajdują się szczegóły zamówienia.

Proszę o podanie kwoty  netto za całość zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży do dnia 14.02.2020 r.

17.12.2019 ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z HIPOTRAPII ORAZ DOGOTERAPII W ŻŁOBKU JADWINIA

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie usługi hipoterapii oraz dogoterapii w żłobku.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajdują się szczegóły zamówienia.

Proszę o podanie kwoty  netto za całość zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży do dnia 10.01.2020 r.

17.12.2019 ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO TERAPEUTY ZAJĘĆ INTEGRACJI                                           SENSORYCZNEJ W ŻŁOBKU JADWINIA

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie naboru na stanowisko terapeuty Integracji Sensorycznej w żłobku.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajdują się szczegóły zamówienia.

Proszę o podanie kwoty  netto za całość zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży do dnia 10.01.2020 r.

17.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ W ŻŁOBKU                             JADWINIA

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu wyposażenia do sali sportowo-rehabilitacyjnej do żłobka.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na zakup produktów.

Proszę o podanie kwoty  netto za całość zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży do dnia 10.01.2020 r.

02.10.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 02.10.2019 r. naboru na stanowisko Opiekuna w żłobku Jadwinia w Lucynowie Dużym w ramach projektu Żłobek na start realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020  zatrudnione została Pani Katarzyna Składanowska.

 Kandydatka spełniała wszystkie wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska

29.08.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA NA ZAKUP MEBLI, POMOCY EDUKACYJNYCH, ZABAWEK ORAZ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

Do dnia 28.08.2019 r. żadna oferta nie wpłynęła do Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym.

28.08.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 28.08.2019 r. naboru na stanowisko Opiekuna w żłobku Jadwinia w Lucynowie Dużym w ramach projektu Żłobek na start realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020  zatrudnione zostały:

Pani Marzena Minota oraz Pani Martyna Nowak

 Kandydatki spełniają wszystkie wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska

19.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI, POMOCY EDUKACYJNYCH, ZABAWEK ORAZ  WYPOSAŻENIA                        PLACU ZABAW

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupy mebli wolnostojących, zabawek, pomocy edukacyjnych oraz wyposażenia placu zabaw do żłobka. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wolnostojących, zabawek, pomocy edukacyjnych oraz wyposażenia placu zabaw do do Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 28.08.2019 r. podając kwotę brutto.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

ue.jpg

02.04.2019 ROZEZNANIE CENOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI ZABAW W ŻŁOBKU JADWINIA

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu wyposażenia do sali zabaw do żłobka.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na zakup produktów.

Proszę o podanie kwoty  netto za całość zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży do dnia 09.04.2019 r.

10.04.2019 WYNIK PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA CENOWEGO NA ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI ZABAW W                            ŻŁOBKU JADWINIA

Maria Michalska Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu wyposażenia do sali zabaw z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci. W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający wybrał firmę Moje Bambino, która spełniła kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

25.03.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH 

Do dnia 25.03.2019 r. żadna oferta nie wpłynęła do Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym.

16.03.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH 

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie dostawy artykułów higienicznych do żłobka.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym, w tym m.in. pieluch jednorazowych, artykułów toaletowych dla dzieci (kremów, mydła, balsamów itp.), rękawiczek jednorazowych, detergentów oraz papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 25.03.2019 r. podając kwotę brutto.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

11.02.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA NA USŁUGI CATERINGU 

Usługi Gastronomiczne ADxJU Jerzy Dąbrowski ul. Stolarska 2 Wyszków, oferta wpłynęła dnia 08.02.2019 r.

Cena łączna brutto za całodzienne wyżywienie jednego dziecka na jeden dzień: 10,00 zł

ue.jpg

07.02.2019 WYNIK Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 7.02.2019 r. naboru na stanowisko Opiekuna w żłobku Jadwinia w Lucynowie Dużym w ramach projektu Żłobek na start realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020  zatrudnione zostały:

Pani Olga Wydryszek, Pani Aleksandra Sobotka oraz Pani Paulina Barbarowicz.

 Kandydatki spełniają wszystkie wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska

ue.jpg

01.02.2019 OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI CATERINGU

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi cateringu.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi cateringu.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 11.02.2019 r. podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

ue.jpg

16.12.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA WYPOSAŻENIA

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup wyposażenia na plac zabaw Zamawiający wybrał firmę Brykacze.

01.12.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

załącznik

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu wyposażenia na plac zabaw.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 14.12.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

11.12.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów do z zakresu terakoty, paneli podłogowych, wykładziny oraz płytek łazienkowych glazury i farby Zamawiający wybrał firmy oferujące najtańsze produkty w dobrej jakości.

10.12.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE TERAKTORY, PANELI PODŁOGOWYCH, WYKŁADZINY, GLAZURY ORAZ FARBY

załącznik

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów tj. terakota, panele podłogowe, wykładzina, glazura oraz farba.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 10.12.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

04.12.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów do ocieplenia budynku Zamawiający wybrał firmy oferujące najtańsze produkty w dobrej jakości.

23.11.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów na ocieplenie budynku oraz drzwi wewnętrzne 90 cm z ościeżnicami.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 03.12.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

załącznik

20.11.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów do ocieplenia budynku Zamawiający wybrał firmy oferujące najtańsze produkty, na zakup drzwi wewnętrznych 90 cm z ościeżnicami Zamawiający wybrał firmę Castorama.

17.11.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCIEPLENIA BUDYNKU ORAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICAMI

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów na ocieplenie budynku oraz drzwi wewnętrzne 90 cm z ościeżnicami.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 19.11.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

14.11.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów płyty gips-karton Zamawiający wybrał firmę Leroy Merlin. Pozostałe materiały postanowiono zakupić w firmie Damet, który oferował korzystniejsze ceny.

05.11.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PŁYTY GIPS-KARTON

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów w zakresie płyty gips-karton

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 13.11.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

16.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Adaptacja budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym pod żłobek Jadwinia w Lucynowie Dużym"​

Załączniki:

21.08.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów do ogrzewania pomieszczeń Zamawiający wybrał firmę Artel. Niemniej jednak z powodu braku w asortymencie cementu zielonego na zakup ww. produktu wybrano firmę Agrobud.

16.08.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów do ogrzewania podłogowego.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 20.08.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

13.08.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCIEPLENIA BUDYNKU, OKIEN, DRZWI

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów budowlanych.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 16.08.2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

17.05.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawców w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. zakup materiałów na ocieplenie budynku

2. zakup drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

3. zakup okien

16.05.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP PŁYTY GIPS-KARTON

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na specyfikę materiału płyty gips-karton białe oraz ognioodporne o rozmiarach 12,5x1200x3000 są oferowane jedynie przez dystrybutora PSB, dodatkowo w przystępnej cenie. W związu z powyższym Beneficjent wybiera tę firmę do zakupu ww. materiału. Niemniej jednak ponieważ pozostałe materiały są w zawyżonych cenach postanowniono zakupić je u innego dystrybutora, który oferuje korzystniejsze ceny, Agrobud.  

11.05.2018 NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Żłobek Jadwinia ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla dzieci do lat 3. 

W ramach realizowanego projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakup materiałów do ogrzewania pomieszczeń Zamawiający wybrał firmę INSTALACJE Świniarscy, na zakup materiałów do instalacji elektrycznej Leroy Merlin oraz wentylacji Amster24_pl, które spełniają wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

04.05.2018 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM RYNKU W SPRAWIE ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WENTYLACJI

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów budowlanych.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie materiałów.

Proszę o podanie kwoty za wartość całego zapytania.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 10 maja 2018 r.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

LogoMakr_4dOEGq.png
bottom of page