top of page

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

  • zamieszkanie na terenie objętym wsparciem: województwo Mazowieckie

  • posiadanie dziecka w wieku do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki,

  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

  • deklaracja gotowości powrotu do pracy  (w formie zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub zaświadczenie z Urzędu Pracy)

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce 

ue.jpg
LogoMakr_4dOEGq.png
bottom of page