top of page
Kotwica 3

O projekcie

Z radością informujemy, że realizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków unijnych na otwarcie żłobka w Lucynowie Dużym.

Celem projektu było umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym żłobku, który mieści się  przy ul. Jana Kochanowskiego 70C w Lucynowie Dużym.

Projekt będzie realizowany od marca 2019 r. do marca 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 717 444,35 zł

Wysokość dofinansowania: 573 955,41 zł

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: 506 873 194

ue.jpg
Kotwica 1

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem projektu mogła być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

  • zamieszkanie na terenie objętym wsparciem: województwo Mazowieckie

  • posiadanie dziecka w wieku do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki,

  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

  • deklaracja gotowości powrotu do pracy  (w formie zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub zaświadczenie z Urzędu Pracy)

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.

ue.jpg
Kotwica 2

Przebieg rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne

Pliki:

Rodzice , którzy pragną zapisać swoje dziecko w ramach projektu "Żłobek na star" proszeni są o uzupełnienie dokumentów umieszczonych obok.

  1. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie.

  2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie prowadzi Specjalista ds. dokumentacji i administracji.

  3. Sposoby informowania o rekrutacji:

   - plakaty,

            - banery rekrutacyjne,

            - strona www.​

 

Więcej informacji dot. etapów rekrutacji:

           

ue.jpg
Kotwica 4

Regulamin

ue.jpg
Kotwica 5

Zamówienia

03.01.2019 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM NA USŁUGI CATERINGU

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi cateringu.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi cateringu.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 28.01.2019 r. podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do, na adres mailowy: zlobek.jadwinia@gmail.com bądź osobiście w siedzibie żłobka ul. J. Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży

16.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Adaptacja budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym                         pod żłobek Jadwinia w Lucynowie Dużym"​

Załączniki:
ue.jpg
LogoMakr_4dOEGq.png
bottom of page